Met de koers ‘Ruimte voor beweging’ richt De Key zich de komende jaren op jonge mensen die nog geen woonplek in Amsterdam hebben. Deze zogenaamde have not’s biedt De Key graag de kans een beperkt aantal jaren in één van haar woningen binnen en net buiten de ring A10 te wonen. Deze groep jonge mensen zijn van groot belang voor Amsterdam. Ze geven de stad nieuwe impulsen en energie.

Zittende huurders

De bewonerscommissies hadden met name vragen over wat de koers betekent voor ouderencomplexen, ateliers en atelierwoningen. Ook stelden ze vragen over de sociale cohesie, het oprichten van coöperaties, de statutenwijziging en de algemene wenselijkheid van tijdelijke contracten. Alle vragen zijn uitgebreid beantwoord. Ook is tijdens de avond verwezen naar de reactie van de minister. Hij laat per brief aan Arcade en de gemeente Amsterdam weten dat het Rijk de statutenwijziging begrijpt.

De statutenwijziging van De Key is een jaar geleden al aangekondigd in het koersdocument voor Amsterdam waarover Arcade positief heeft geadviseerd.

Gesprek blijven voeren

Van de avond wordt een verslag gemaakt dat alle aanwezigen en bewonerscommissie ontvangen. Ook de komende jaren blijft De Key het gesprek voeren over de koers. De openheid en duidelijkheid van De Key tijdens de bijeenkomst werd door de bewoners gewaardeerd.

Deel dit artikel: