Behoud van 250 tijdelijke woningen voor regio Amsterdam

Het is de wens van ons en de gemeente Amsterdam om de helft van deze tijdelijke woningen in Bergwijkdreef op een andere locatie in te zetten. Om op deze manier, voor een periode van 10 – 15 jaar, onderdak aan jongeren te bieden. De woningen van Bergwijkdreef moeten wel eerst opgeknapt worden. Na de renovatie zetten we ze in als jongerenwoning in een nieuw Startblok op het Zeeburgereiland. Voor maximaal tien jaar kunnen 250 Nederlandse jongeren en statushouders hier samen een community vormen. Zo blijven er dus voor weer 10 jaar 250 starterswoningen voor De Amsterdamse regio behouden. Dit past in het beleid van de gemeente Amsterdam om tijdelijke locaties in te zetten als één van de antwoorden op de woningschaarste.  

Vergoeding en vervangende woning

De oorspronkelijke datum voor het einde van hun huurcontract stond in het najaar van 2022. De studenten van Bergwijkdreef wisten dus toen ze hier kwamen wonen, dat ze uiteindelijk weer moeten verhuizen. Wij vragen de studenten om eerder dan gepland uit hun tijdelijke studentenwoning te verhuizen. Daarom krijgen bewoners met een geldig campuscontract voorrang bij het vinden van een vervangende studentenwoning en een financiële tegemoetkoming van € 2.000. Bij het vaststellen van de hoogte van deze tegemoetkoming is rekening gehouden met de reële verhuiskosten bij verhuizing uit/naar een studentenwoning en compensatie voor het ongemak van de vervroegde verhuizing. Veel bewoners van de Bergwijkdreef hebben aangegeven blij te zijn met hun nieuwe studentenwoning en de geboden vergoeding.  

Flex-wonen op een tijdelijke locatie

De studentenwoningen in Diemen zijn een vorm van flex-wonen en studenten houden vanaf het begin af aan rekening met het vertrek, zowel door hun campuscontract als wel door de tijdelijke locatie. De containerwoningen zijn zelfstandige woningen, maar laten zich veel beter vergelijken met onzelfstandige woningen. Huurders van onzelfstandige woningen kunnen in principe geen aanspraak maken op de verhuiskostenvergoeding van € 6.334,-, omdat zij gemiddeld veel lagere verhuiskosten hebben. De minimale verhuiskostenvergoeding van € 6.334,- is bedoeld om de gemiddelde huurder (een gezin) van een permanente woonruimte te compenseren als hij onverwacht moet verhuizen door een renovatie. In de praktijk heeft de rechter daarom inmiddels meerdere malen beslist dat huurders in vergelijkbare situaties als op de Bergwijkdreef in Diemen géén aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de verhuiskosten, of een tegemoetkoming kunnen krijgen die aanmerkelijk lager is.  

Eind oktober 2021 zijn alle studenten verhuisd

Eind 2020 woonden er op de Bergwijkdreef in Diemen 131 studenten met een campuscontract en 119 bewoners met een tijdelijk contract. Eind oktober 2021 verlaten de laatste studenten de Bergwijkdreef met behulp van de voorrangsregeling van De Key. Bewoners verhuisden onder andere naar prachtige woningen op de Prinsengracht, Hoogte Kadijk, Sint Willibrordusstraat, Alexanderkade, Amstelcampus en de Haarlemmerstraat. Hieronder staan voorbeelden van woningen waar de studenten uit Diemen naartoe zijn verhuisd.

Hieronder staan voorbeelden van woningen waar de studenten uit Diemen naartoe zijn verhuisd.

Deel dit artikel: