Behoud van 250 tijdelijke woningen voor regio Amsterdam

Het is de wens van ons en de gemeente Amsterdam om de helft van deze tijdelijke woningen in Bergwijkdreef op een andere locatie in te zetten. Om op deze manier, voor een periode van 10 – 15 jaar, onderdak aan jongeren te bieden. De woningen van Bergwijkdreef moeten wel eerst opgeknapt worden. Na de renovatie zetten we ze in als jongerenwoning in een nieuw Startblok op het Zeeburgereiland. Voor maximaal tien jaar kunnen 250 Nederlandse jongeren en statushouders hier samen een community vormen. Zo blijven er dus voor weer 10 jaar 250 starterswoningen voor De Amsterdamse regio behouden. Dit past in het beleid van de gemeente Amsterdam om tijdelijke locaties in te zetten als één van de antwoorden op de woningschaarste.  

Vergoeding en vervangende woning

De oorspronkelijke datum voor het einde van hun huurcontract stond in het najaar van 2022. De studenten van Bergwijkdreef wisten toen ze hier kwamen wonen, dat ze uiteindelijk weer zouden moeten verhuizen. Wij vragen de studenten nu om eerder dan gepland uit hun tijdelijke studentenwoning te verhuizen. Daarom krijgen bewoners met een geldig campuscontract voorrang bij het vinden van een vervangende studentenwoning en een financiële tegemoetkoming van € 2.000. Bij het vaststellen van de hoogte van deze tegemoetkoming is rekening gehouden met de reële verhuiskosten bij verhuizing uit/naar een studentenwoning en compensatie voor het ongemak van de vervroegde verhuizing. De meeste bewoners van de Bergwijkdreef hebben aangegeven blij te zijn met hun nieuwe studentenwoning en de geboden vergoeding. Een aantal studenten heeft dit aanbod echter niet geaccepteerd. Zij vonden dat zij recht hadden op de verhuiskostenvergoeding van € 6.334,- voor zelfstandige woonruimte die in de wet wordt genoemd. Daar is een rechtszaak over gevoerd, waarin de Lieven De Key uiteindelijk in het gelijk is gesteld door de rechter. Hieronder leggen wij uit waarom de rechter heeft beslist dat een verhuiskostenvergoeding van € 2000,- in dit geval passend is.  

Flex-wonen op een tijdelijke locatie

De studentenwoningen in Diemen zijn een vorm van flex-wonen en studenten houden vanaf het begin af aan rekening met het vertrek, zowel door hun campuscontract als door de tijdelijke locatie. De containerwoningen zijn strikt genomen zelfstandige woningen, omdat je geen voorzieningen (zoals een keuken of douche) hoeft te delen met anderen, maar laten zich eigenlijk beter vergelijken met onzelfstandige woningen. De containerwoningen zijn speciaal gebouwd voor studenten, met het doel om flex-wonen mogelijk te maken. In het campuscontract staat ook duidelijk beschreven dat de bewoning een tijdelijk karakter heeft. Vanwege de grootte van de woningen, kun je er ook niet al te veel spullen in kwijt. In tegenstelling tot huurders van zelfstandige woningen, hebben huurders van onzelfstandige woningen in principe geen recht op een verhuiskostenvergoeding van € 6.334,-. De reden om huurders van onzelfstandige woningen anders te behandelen, is omdat het niet de bedoeling is dat zij heel lang op die plek blijven wonen en de huurders van onzelfstandige woningen gemiddeld ook veel lagere verhuiskosten hebben. Bij het opstellen van de wet, heeft de wetgever met de minimale verhuiskostenvergoeding van € 6.334,- vooral de bedoeling gehad om de gemiddelde huurder (een gezin) van een permanente woonruimte te compenseren als hij onverwacht moet verhuizen door bijvoorbeeld een renovatie. Voor zelfstandige woningen die vergelijkbaar zijn met de woningen aan de Bergwijkdreef, heeft de rechter in het verleden al een paar keer beslist om af te wijken van de wettelijke verhuiskostenvergoeding van € 6.334,-. Toen is een lagere of zelfs helemaal géén verhuiskostenvergoeding toegekend. In januari 2022 heeft de rechter dit dus óók beslist voor de containerwoningen aan de Bergwijkdreef. De rechter heeft bepaald dat de aan de bewoners aangeboden verhuiskostenvergoeding van € 2000,- in dit geval passend is.   

Eind oktober 2021 zijn alle studenten verhuisd

Eind 2020 woonden er op de Bergwijkdreef in Diemen 131 studenten met een campuscontract en 119 bewoners met een tijdelijk contract. Eind oktober 2021 verlaten de laatste studenten de Bergwijkdreef met behulp van de voorrangsregeling van De Key. Bewoners verhuisden onder andere naar prachtige woningen op de Prinsengracht, Hoogte Kadijk, Sint Willibrordusstraat, Alexanderkade, Amstelcampus en de Haarlemmerstraat. Hieronder staan voorbeelden van woningen waar de studenten uit Diemen naartoe zijn verhuisd.

Hieronder staan voorbeelden van woningen waar de studenten uit Diemen naartoe zijn verhuisd.

Deel dit artikel: