Verdeeld over zes woonblokken staan 1000 tijdelijke studentenwoningen aan de Wenckebachweg. Op het terrein is nieuwbouw gepland. Door de planning optimaal op te rekken, kunnen vier woonblokken langer in gebruik blijven. Als er een woonruimte vrijkomt, zal De Key deze ook beschikbaar stellen voor jonge statushouders. Dit zijn de gemeente Amsterdam en De Key onlangs overeengekomen.

Plaats maken voor bouwweg

Twee blokken woningen (250) kunnen niet langer blijven staan. Deze woningen maken aan het eind van het jaar plaats voor een bouwweg naar het terrein van de voormalige Bijlmerbajes. De huurders van deze woningen moeten voor eind december 2017 hun woning verlaten. Afhankelijk van het soort huurcontract biedt De Key deze studenten met voorrang woonruimte aan in de overige woonblokken op het terrein. Daar kunnen zij dan tot oktober 2019 blijven.

Begeleiding statushouders

De statushouders krijgen begeleiding van de gemeente en Vluchtelingenwerk bij hun nieuwe start in Amsterdam. Ook de huidige bewoners van de woonblokken gaan helpen. Onder hen wordt door Academie van de Stad woonbegeleiders geworven die de statushouders verwelkomen, hun eerste aanspreekpunt zijn en zorgen dat statushouders en studenten prettig samenwonen.

Deel dit artikel: