Lieven de Key is als verhuurder betrokken, infraspecialist Firan zorgt voor het netbeheer en Waternet zorgt voor de technische toepassing in het riool.

 

Technisch goed uitvoerbaar
Het riothermie-systeem dat wordt aangelegd bestaat uit verschillende onderdelen. In het riool wordt door Waternet een zogenoemde warmtewisselaar aangebracht. Door hier water doorheen te pompen wordt de warmte uit het riool gewonnen. Firan legt buizen onder de grond aan en brengt dit opgewarmde water naar de aangesloten woongebouwen. In de gebouwen plaatst Lieven de Key warmtepompen. Die warmen het water verder op, zodat het kan worden gebruikt om de woningen mee te verwarmen en voor warm water uit de kraan. Dergelijke systemen werken inmiddels op verschillende plekken in Nederland.

 

Betaalbaarheid
Uitgangspunt is dat de kosten voor de bewoners niet stijgen ten opzichte van wat er nu wordt betaald. De prijs(ontwikkeling) voor riothermie is niet gekoppeld aan de aardgasprijs, maar aan de werkelijke kosten van het systeem.

 

Nog enkele besluiten nodig
Met het voorstel aan de gemeenteraad om een subsidie te verlenen komt de uitvoering van het plan een stap dichterbij. Naast een positief besluit van de gemeenteraad wordt er ook nog om instemming aan de huurders van de woningen van Lieven de Key gevraagd. En er is nog een besluit van de gemeente nodig over de rol die Waternet in het project inneemt. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor Lieven de Key, Firan en Waternet om investeringsbesluiten te kunnen nemen. Als alle seinen op groen staan, kan de duurzame warmtevoorziening in 2024 een feit zijn.

 

Meer informatie vind je hier.

Deel dit artikel: