Vrijdag 18 november publiceert de gemeente een rapport van de Amsterdamse Brandweer over de brandveiligheid van startblok Riekerhaven. We zijn verbaasd over de inhoud van dit rapport. Lieven de Key is blij dat Riekerhaven ook volgens de Amsterdamse brandweer voldoet aan de wet- en regelgeving en dat daarmee de vluchtveiligheid voor bewoners gegarandeerd is. Verbaasd zijn we omdat de Amsterdamse brandweer toch extra adviezen geeft op basis van haar onderzoek. Natuurlijk willen ook wij weten of we meer kunnen doen.

 

Al onze woningen voldoen natuurlijk aan de wetgeving van de Rijksoverheid (Bouwbesluit). De gemeente controleert onze vergunningaanvragen hierop. Zo zorgen we ervoor dat bewoners een brandveilig huis hebben. Ook Riekerhaven voldoet dus aan alle wet- en regelgeving, ook volgens de Amsterdamse brandweer. In het rapport worden enkele tijdelijke maatregelen geadviseerd, die meer zijn dan de wet voorschrijft, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van extra rookmelders. Deze adviezen hebben we direct uitgevoerd en verhogen de vluchtveiligheid nog meer tot een bovenwettelijk niveau. Zelf willen we ook weten of we meer moeten doen. Daarom loopt er al een aanvullend, onafhankelijk onderzoek dat antwoord geeft op de exacte brandveiligheidssituatie. De resultaten verwachten we dit jaar nog.

Wat zijn brandveiligheidsmaatregelen?

De hoofddoelstelling van het Bouwbesluit is dat bewoners op tijd kunnen vluchten als een brand zich voordoet. De brandbeveiligingsmaatregelen hiervoor bestaan onder andere uit compartimenteren, zodat brand niet snel overslaat naar een andere woning, het toepassen van brandwerende materialen, plaatsen van rookmelders en zorg voor vluchtroutes. Alle bewoners van Riekerhaven hebben zich daardoor gelukkig op tijd in veiligheid kunnen brengen. Bewoners zijn begrijpelijk geschrokken dat de brand het gehele gebouw heeft verwoest. Een reden daarvoor is dat de brandweer besloten heeft het gebouw gecontroleerd te laten afbranden. Ze verkleinden daarmee de kans dat de brand oversloeg naar het naastgelegen gebouw (blok vijf).

 

We schrikken ervan dat aanvullende maatregelen nodig zijn volgens de Amsterdamse brandweer. Het lijkt erop dat de Amsterdamse Brandweer vraagt om nieuwe wettelijke maatregelen voor tijdelijke woningen. Als er landelijk besloten wordt dat extra brandveiligheidsmaatregelen nodig zijn, dan passen we deze uiteraard toe.

Deel dit artikel: