“Wat fijn dat het gaat gebeuren. We hebben er zo lang op gewacht.”, vertelt een van de bewoners tijdens de rondleiding door de modelwoning. “Mooie nieuwe kozijnen zeg”, merkt een andere bewoner op. “Met goede ventilatie. Hierdoor wordt onze woning een stuk gezonder voor ons en de kinderen.”
Medewerkers van De Key en aannemer Van Wijnen verzorgden de rondleiding, lichtten het onderhoudsplan toe en gingen met bewoners in gesprek.

Weten wat je kunt verwachten

In de woning zijn allerlei onderdelen uit het onderhoudsplan te zien, zoals nieuwe kunststof kozijnen, vraaggestuurde mechanische ventilatie en bijhorend verlaagd plafond. “We willen bewoners laten ervaren en zien hoe hun woning na het onderhoud wordt. Zo weten ze wat ze kunnen verwachten”, vertelt Jamila Belbachir, gebiedsbeheerder van De Key. “Het is onderhoud wat we hier doen met technische verbeteringen. Bewoners krijgen straks een betere energiezuinigere woning, die warmer en prettiger aanvoelt. Al deze verbeteringen zijn gratis voor bewoners. Ze krijgen dit, zonder huurverhoging. Dat doen we voor de bewoner, zodat zij nu en in de toekomst prettiger kunnen wonen.”

Draagvlak

De Key vindt het belangrijk dat iedereen -nu en in de toekomst- prettig woont. In Amsterdam Nieuw-West verbeteren we daarom zes gebouwen rondom de Anton Waldorpstraat. In overleg met de bewonerscommissie stelden we een onderhoudsplan op.

De werkzaamheden aan de eerste twee woongebouwen (fase I) zijn in het voorjaar van 2019 afgerond. Op eenzelfde wijze willen wij nu de volgende twee woongebouwen (Fase II) gaan uitvoeren. Als er voldoende draagvlak is voor het plan onder bewoners en de benodigde vergunningen worden op tijd verstrekt, dan verwachten we daar begin 2020 te starten met de werkzaamheden.

Deel dit artikel: