‘Aan die opening hebben we meteen een buurtfeest vastgeknoopt’, zegt Patricia Stift, secretaris van de bewonerscommissie. ‘We hebben voor het feest alle partijen uitgenodigd die ons hebben geholpen na de explosie in 2014. En uit de flat waren er zeker zo’n 180 bewoners. Dus ja, het was een groot succes.’ Rondom Beukenhorst zijn meer zaken gerealiseerd. ‘Dat komt omdat we veel medewerking krijgen. We werken bijvoorbeeld heel fijn samen met De Key en realiseren dingen in nauw overleg. Zoals het sleutelplan om de veiligheid te vergroten en afspraken over de schoonmaak.’

BC Beukenhorst 3

Verbeterde band

Behalve de speeltuin, die volgens Patricia zo’n acht keer groter is dan het vorige speeltuintje, is er dichterbij de flat een vuilnispark gekomen en zijn er grofvuilplaatsen aangeduid en plantenbakken geplaatst. ‘De planten verzorgen we zelf, diverse bewoners hebben zich daarvoor aangemeld. Ja, de band tussen bewoners is echt verbeterd. Dat merkte je bij het feest al. Iedereen hielp ook mee met opbouwen en opruimen.’

Eigen leefregels

De bewonerscommissie is nu bezig met het opstellen van eigen leefregels naast de regels die De Key stelt. ‘Die gaan meer over hoe we met elkaar omgaan. Alle bewoners kunnen hun ideeën hierover leveren en we hebben nu al zo’n 55 antwoordformulieren teruggekregen. Die regels helpen ons om elkaar makkelijker aan te spreken.’ De actieve commissie geeft een nieuwsbrief uit en onderhoudt een Facebook-pagina. ‘En verder zijn we bezig een herdenkingsplek te realiseren ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de explosie in 2014.’

Deel dit artikel: