Het is wettelijk bepaald dat de huurder geen huurverhoging hoeft te betalen zolang er een bezwaar loopt.

  • Als een huurder van De Key vóór 1 juli bezwaar bij ons maakt tegen de voorgestelde huurverhoging, dan hoeft de huurder dat deel van de huurverhoging waar  bezwaar tegen  wordt maakt, niet te betalen. We raden  de huurder aan het bedrag in ieder geval maandelijks te reserveren.
  • Zijn wij het eens met het bezwaar, dan verlagen wij de huurverhoging. Zijn we het niet eens, dan sturen wij het bezwaar vóór 12 augustus 2015 naar de Huurcommissie.
  • Na uitspraak van de Huurcommissie wordt een eventueel openstaand bedrag verrekend.
  • Als de huurder vóór 1 juli geen bezwaar maakt en ook de nieuwe huurprijs niet betaalt, dan  sturen wij nogmaals een aangetekende brief met de huurverhoging en kan de huurder ons huurverhogingsvoorstel laten toetsen door de Huurcommissie op redelijkheid.
  • Gaat de huurder niet naar de Huurcommissie dan staat de huurverhoging vast.

 

Kijk voor meer informatie op Bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Lees het artikel van Het Parool.

Deel dit artikel: