Corporaties mogen sommige huurders namelijk een hogere huurverhoging aanzeggen, oplopend tot 4,6%. De hoogste percentages gelden voor huurders die gezien hun inkomen te goedkoop wonen. Maar ook bij alle andere huurders mag de corporatie de huur extra verhogen tot maximaal 2,1%. De corporatie kan bijvoorbeeld de huur extra verhogen waar huurders, gezien de kwaliteit van de woning, een lage huur betalen.

Maar als deze huurders zo’n extra huurverhoging krijgen, stijgen de huren gemiddeld meer dan 1%. En dat is niet de bedoeling. Dus tegenover huurverhogingen boven de 1% moeten ook huurverhogingen staan die lager zijn dan 1%. Of wellicht zelfs huurverlagingen. De Key moet nog bepalen, wat zij gaat doen. Daarover wordt ook advies gevraagd aan onze huurderskoepel Arcade. Ik ben benieuwd wat het gaat worden.

* Deze lage huurverhoging in 2016 hoort bij het sociaal huurakkoord dat Aedes en Woonbond vorig jaar hebben afgesloten

Deel dit artikel: