De gemiddelde score van De Key is ten opzichte van de vorige visitatie met bijna een halve punt gestegen. Vooral voor het onderdeel presteren naar vermogen scoort De Key erg goed, namelijk met een 9.

Zaken op orde

Dat De Key is geprofessionaliseerd en haar zaken op orde heeft, blijkt volgens de visitatiecommissie onder meer uit het hoge niveau waarop de governance is ingericht. ‘Slechts met een vergrootglas zijn kleine verbeteringen te identificeren’, zo stelt de visitatiecommissie. De Key hecht grote waarde aan een goede governance en constateert met tevredenheid dat haar inspanningen op dit gebied zichtbaar zijn.

Nieuwe koers

Er is waardering voor de scherpte van de nieuwe koers van De Key. De commissie constateert echter ook dat de focus op woonstarters in Amsterdam onduidelijkheid en onzekerheid kan brengen voor zittende huurders. Ook voor belanghouders blijkt dat de krachtige keuzes ervoor zorgt dat men zich niet altijd gehoord voelt. De Key onderkent dat dit bijzondere aandacht vraagt in de communicatie naar de zittende huurders en andere belanghouders. Wij blijven hierover in gesprek met onze omgeving. Er mag geen misverstand bestaan over het feit dat onze zittende huurders kunnen blijven rekenen op de service die ze van ons gewend zijn.

Goede reputatie

De visitatiecommissie heeft ook een aanvullend onderzoek gedaan naar de reputatie van De Key. Hierbij is het algemene beeld gemeten dat belanghebbenden hebben van De Key. De Key heeft met een gemiddelde score van 7,2 een ‘goede reputatie’. ‘De cijfers laten zien dat de score van De Key zeer evenwichtig is opgebouwd op de verschillende dimensies’, zo schrijft de visitatiecommissie. Op ‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid’ wordt met een 7,4 het hoogst gescoord.

 

Lees hier het visitatierapport van De Key en de bestuurlijke reactie.

Deel dit artikel: