Er liggen nog veel werkzaamheden om uitgevoerd te worden in de flat. De muren in het trappenhuis worden opnieuw geschilderd. Ook worden wasmachineruimtes en bergingen nagelopen om te bepalen of werkzaamheden noodzakelijk zijn.

De brandmeldinstallatie is dusdanig aangetast door de brand dat deze geheel moet worden vervangen. Totdat de brandmeldinstallatie vervangen is zijn er 24/7 twee brandwachten in het gebouw aanwezig. Als tussenoplossing zijn er afgelopen vrijdag in alle woningen brandmelders aangebracht.

Bewonersinformatie

De bewoners van de flat houden we op de hoogte via een speciale pagina: https://actueel.dekey.nl/rodekruislaan. Hier kun je ook de  meest recente e-mail terugvinden die bewoners zaterdagochtend ontvingen.

Woensdag (19-07-2017) heeft er brand gewoed op de begane grond van studentencomplex Rode Kruislaan in Diemen. De flat bestaat uit 182 studentenwoningen. Momenteel zijn er 143 woningen verhuurd, waarvan 15 aan internationale studenten.

Deel dit artikel: