Samen met de brandweer zet De Key zich in om de Amsterdamse huurder bewuster te maken van de risico’s op brand en de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om brand te voorkomen. Behalve De Key ondertekenden ook Stadgenoot, De Alliantie, Ymere, Rochdale en Eigen Haard de intentieverklaring.

 

Lidy van der Schaft (Directeur Wonen van De Key) is enthousiast: ‘De samenwerking met de brandweer is geïntensiveerd en dat bevalt erg goed. De brandweer stimuleert en helpt ons bij brandpreventie en het betrekken van onze huurders hierbij. Vanaf nu behoren rookmelders tot de standaarduitrusting van onze vaklieden. Bij een reparatie in een woning checkt de vakman meteen of er al een werkende rookmelder hangt. Zo niet, dan hangt hij er eentje op. Na een training van de brandweer kunnen de vakmannen en beheerders onze bewoners ook wijzen op brandveiligheid in de woning. Zo is de cirkel rond en werkt iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid aan het voorkomen van brand.’

Samenwerken

Een recent voorbeeld van de goede samenwerking van De Key en de brandweer was de campagne ‘Brandveilig wonen op het Columbusplein’ die november vorig jaar gehouden werd in Amsterdam-West. Medewerkers van De Key gingen samen met de brandweer van deur tot deur om brandmelders te plaatsen en bewoners te informeren over de brandveiligheid in hun woongebouw.

De brandweer en de corporaties hebben in de intentieverklaring afgesproken in ieder geval te gaan samenwerken op de volgende punten:

  • De brandweer traint medewerkers van de woningcorporatie op brandveiligheid. Zo kennen de medewerkers van de woningcorporatie de belangrijkste brandrisico’s en kunnen huurders hierover als dat nodig is over adviseren.
  • De woningcorporatie controleert de eigen woningen op werkende rookmelders. Als er in de woning geen werkende rookmelder aanwezig is, wordt deze opgehangen.
  • Brandweer en woningcorporatie trekken gezamenlijk op in de communicatie naar de bewoners over brand en het voorkomen ervan en maken gebruik van elkaars communicatie-expertise en -middelen.
  • Brandweer Amsterdam-Amstelland en de woningcorporatie maken nadere afspraken over het delen van relevante informatie over bijvoorbeeld brand en brandoorzaken en de plaatsing van rookmelders.

Oorzaken brand: de cijfers van Team Brandonderzoek

In 2014 zijn 180 branden door het Team Brandonderzoek van Brandweer Amsterdam-Amstelland onderzocht, waarvan 126 woningbranden. Uit deze cijfers blijkt dat de meest voorkomende brandoorzaak, namelijk in 62% van de onderzochte situaties, menselijk handelen is. Denk bij menselijk handelen aan bijvoorbeeld onoplettendheid tijdens het koken en het verkeerd gebruik van kaarsen. Tijdens het brandonderzoek is ook gekeken naar de aanwezigheid van rookmelders. Het blijkt dat nog steeds een groot deel van de onderzochte huishoudens niet over een rookmelder beschikt: bij 65% was geen rookmelder aanwezig en bij 5% werkte de melder niet.

Meer informatie

Meer informatie en tips over brandveilig wonen vindt u op de website van de brandweer.

Deel dit artikel: