Starters op de Amsterdamse woningmarkt hebben het moeilijk. Voor hen is het heel lastig een passende, betaalbare woning te vinden. Terwijl ook zij er recht op hebben. Bovendien is voor Amsterdam de energie van jonge mensen belangrijk. Het zijn mensen die de stad laten bruisen, zichzelf ontwikkelen en de stad in beweging houden. Daarom wil De Key de komende jaren met name woonstarters letterlijk en figuurlijk ruimte geven.


Tijdelijk

We gaan woonstarters tijdelijk kleine, betaalbare huurwoningen aanbieden. Met de nadruk op tijdelijk. Zodat zij na gemiddeld zo’n vijf jaar doorstromen naar een andere woning. Een grotere huurwoning. Of een koopwoning. Zo krijgen steeds weer nieuwe starters kans op een passende woning.


Nieuwe ideeën

Woonstarters een passende woning bieden. Bij De Key denken we dat we daarvoor de aangewezen corporatie zijn. Ons huidige woningbezit bestaat namelijk voor een belangrijk deel uit kleinere woningen en studentencomplexen binnen of net buiten de ring. Dat woningbezit hebben we in het verleden zorgvuldig opgebouwd. We willen er goed voor blijven zorgen en het de meest passende bestemming geven. Ook gaan we bij De Key met z’n allen op zoek naar nieuwe mogelijkheden om woonstarters aan een passende woning te helpen. En daarbij staan we open voor de eigen ideeën van woonstarters die passen binnen onze nieuwe koers. Zo gaan we samen op zoek naar ruimte voor wonen en ruimte voor initiatief. En daarmee ruimte voor beweging in de mooiste stad van Nederland.


Geleidelijk

Het inslaan van deze nieuwe koers doen we uiteraard niet van de ene op de andere dag. Alle huidige huurders kunnen gewoon blijven rekenen op de service van De Key. We zullen ook niet overhaast woningen gaan aanpassen of verkopen. De overgang naar de focus op woonstarters wordt dus een geleidelijk proces.

Deel dit artikel: