In eerste instantie wilde De Key bij bijna iedereen de huur verhogen met tenminste 1,5% boven de inflatie. Op verzoek van de Huurdersvereniging krijgen de huurders met een inkomen tot € 34.229,- en een netto huur van € 618,34 of meer nu een huurverhoging die gelijk is aan de inflatie (1%). Naar verwachting komen 2000 huurders hiervoor in aanmerking.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van wonen voor bepaalde huishoudens in Amsterdam is een groot probleem. Arcade merkt in gesprekken met huurders dat sommige huishoudens moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.

“De nood is hoog”, zegt Henk Geurtsen voorzitter van Arcade. “De woonlasten lopen jaarlijks op en het betalen van de huur wordt steeds moeilijker. Aan de andere kant groeien de inkomens nauwelijks en stagneren de pensioenen. We waarderen het dat De Key van de weinige financiële ruimte die zij heeft een gedeelte aan wil wenden om iets te doen. Mede daardoor is het gelukt dat van ons advies huurverhoging in ieder geval aan deze paragraaf aandacht geschonken is”.

Gedeelde zorg

“Met Arcade delen wij de zorg voor de betaalbaarheid. Door het kabinetsbeleid staat die sterk onder druk. Dankzij zorgvuldig financieel beleid zien we mogelijkheden om de laagste inkomens dit jaar te ontzien”, aldus directievoorzitter Leon Bobbe.

Deel dit artikel: