Dit zijn Woonstichting De Key en De Nijs onlangs in afstemming met de gemeente Amsterdam overeengekomen. De Nijs voert de bouwplannen uit zoals die nu door de gemeente zijn vergund.


In de voormalige Tabakspanden aan de Spuistraat en de weerszijden van de Wijdesteeg in Amsterdam komen 69 koopappartementen. Hiervan zijn 27 appartementen gerenoveerd  en 42 nieuwbouw. De gemiddelde woninggrootte is 73m2. Er komen appartementen van 40m2 maar ook enkele van 110m2. Ook  is er 1600m2 beschikbaar voor bedrijfsruimten waarvan 40% bestemd voor creatieve en culturele functies en komen er 36 parkeerplaatsen.

 

 

Ervaren partij

De Key is blij dat een ervaren partij als De Nijs begin januari 2016 start met de renovatie en nieuwbouw van de Tabakspanden. Overeenkomstig de nieuwe Woningwet belegt De Key ook de commerciële risico’s van het project bij De Nijs. Dit betekent onder meer dat De Nijs de verkoop van de woningen en parkeerplaatsen overneemt van De Key. Dit geldt ook voor de verhuur van de bedrijfsruimten. Deze worden verhuurd volgens het in 2010 afgesloten convenant  tussen De Key en de gemeente Amsterdam. Daardoor wordt 40% van de bedrijfsruimten verhuurd in de creatieve sector. De verkoop van de woningen start eind van dit jaar.

 

De Tabakspanden zijn vernoemd naar Hendrik Tabak, die de panden na de oorlog kocht als belegging. De panden werden in 1983 gekraakt en op 25 maart van dit jaar ontruimd.

Deel dit artikel: