De ronde organisatie is vooral een manier van denken en handelen. Daarin zijn in het denken een drietal invalshoeken te onderscheiden:

rond kijken — rond samenwerken — rond organiseren

Denken vanuit deze invalshoeken, draagt bij aan de gewenste wendbaarheid van de organisatie. In een steeds veranderende omgeving moet De Key steeds kunnen meebewegen. En dat zonder stuurloos te worden. Hoe zien die invalshoeken er uit?

Rond kijken

Dat vraagt om een scherpe, richtinggevende missie. Een missie die onderscheidend is en de organisatie een scherpe identiteit geeft. Onze missie is tot stand gekomen door goed rond te kijken welke maatschappelijke waarde De Key het beste kan leveren? Daarvoor hebben we de strategische driehoek van Mark Moore gebruikt. Op basis daarvan is gekeken wat de maatschappelijke behoefte is, waar De Key goed in is en of wij dat goed kunnen organiseren. Elk jaar kijken we opnieuw of genoeg aandacht wordt besteed aan elk perspectief.

Strategische Driehoek Mark Moore

Rond samenwerken

Rond samenwerken gaat over mensen die in verbinding samenwerken vanuit verschillende perspectieven. In verbinding met de veranderingen in de maatschappij, de behoeften van onze klanten en in verbinding met elkaar als collega’s en als werknemer met de organisatie.

Samen vormen we De Key. En alleen als we samenwerken, elkaar ontmoeten en samen leren, kunnen we als krachtig geheel bewegen en een relevante koers blijven varen.

Ook hierbij werken we vanuit een denkkader. Dat is het 5R-model:

Van belang hierbij is dat de ruimte waarin we samenwerken niet alleen resultaatgericht is maar dat we altijd responsief moeten zijn naar elkaar en onze omgeving en rekenschap moeten afleggen voor ons handelen.

Rond organiseren

Het is nu de uitdaging om de principes van ‘rond kijken’ en ‘rond samenwerken’ te vertalen naar een passende organisatievorm. Die is niet ‘top down’ maar ook niet ‘bottom up’. Die is rond georganiseerd. In een ronde organisatie heeft elk organisatie-onderdeel een heldere rol. Samen gericht op het bereiken van de doelen van de organisatie.

besturen – verantwoorden
richting geven – beheersen – beoordelen
investeren – exploiteren – desinvesteren

Ridders van de ronde tafel

De ridders van de ronde tafel wisten het al in de middeleeuwen. Zittend aan een ronde tafel is elk perspectief zichtbaar. Leidend tot uitgelijnde besluiten en resultaten. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dat vraagt om de juiste vaardigheden van elke medewerker en een lerende bedrijfscultuur. Daaraan bouwen we nu hard onder het motto ‘ontmoeten – samenwerken – leren’. En zo blijft De Key zich ontwikkelen en meebewegen.

Deel dit artikel: