Doel van dit ambitiedocument is het tekort van 9.400 studentenwoningen in vier jaar tijd terug te dringen. Het zijn DUWO en De Key die de studentenwoningen gaan bijbouwen op nieuwe locaties en bestaande panden van onder andere de gemeente en universiteit ombouwen naar studentenwoningen.

Door de schaarste op de woningmarkt en de hoge prijzen kunnen ook studenten moeilijk een betaalbare woning vinden in Amsterdam. De verwachting is dat tot 2025 het aantal voltijdstudenten groeit van 107.800 in 2018 tot 116.424 in 2025.

Daarom is het belangrijk om meer woningen voor studenten te realiseren, zowel in bestaande panden als in nieuwbouw, tijdelijk of permanent, met zelfstandige of gedeelde voorzieningen.

Wat zijn de plannen van De Key?

Woonstichting De Key levert medio 2019 fase 2 en 5 van project Lieven op in de Delflandpleinbuurt, goed voor 125 studentenwoningen. Niet ver van Lieven starten we ook de bouw van 468 studentenwoningen aan de Poeldijkstraat. Aan de Donker Curtiusstraat en de Van Hallstraat in Amsterdam West wordt onder de naam ‘DC van Hall’ een plek voor 178 studenten gecreëerd.
Aan de andere kant van het IJ komt straks plek voor 203 studenten in BOLD en verderop in Amsterdam-Noord verrijst het Noorderkwartier waar De Key 375 studentenwoningen voor haar rekening neemt. De komende tijd maken we bekend waar we nog meer gaan bouwen.

Ondertekenaars van het convenant

De volgende partijen ondertekenen het convenant: Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Hogere Hotelschool, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Gerrit Rietveld Academie, DUWO, Woonstichting De Key, studentenorganisatie ASVA en de Gemeente Amsterdam.

Deel dit artikel: