Vijftien gemeenten en de woningcorporaties in de regio’s Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland denken na over een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen (tot €720 per maand). De mening van inwoners is één van de bouwstenen bij het maken van nieuw beleid over toewijzing, bijvoorbeeld wie krijgt voorrang. Daarom vragen zij de inwoners nu om hun mening hierover.

Wil je hier aan meedoen? De vragenlijst staat hier.

Lange wachtlijsten

Veel mensen zijn op zoek naar een sociale huurwoning. En hoewel er veel woningen worden bijgebouwd, blijft het lastig te voldoen aan de grote vraag in de regio. De gemiddelde inschrijfduur van een starter om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is in de afgelopen drie jaar snel gestegen naar 11 jaar. Voor noodsituaties is er een urgentieregeling. Niet alle woningzoekenden met spoed komen hiervoor in aanmerking. Daarom onderzoeken de gemeenten samen met woningcorporaties hiervoor een nieuwe manier van toewijzen.

In 2020 stellen de gemeenteraden het nieuwe beleid vast.

Deel dit artikel: