De Key is al enkele jaren in gesprek met de ondernemers van Vrijburcht over de opgelopen huurachterstand. Ondanks gesprekken, betalingsregelingen en een voorstel om een onafhankelijke partij in te schakelen is het niet gelukt om tot een passende oplossing te komen.

Achterstand

De huurachterstand is inmiddels enorm opgelopen. Dit is onverantwoord. De Key is er primair voor wonen en laat haar huurders niet betalen voor het ondernemersrisico van bedrijven.

Huurprijs

De huurprijs van het café riep ook vragen op. De huurprijs á € 8.000,- per maand is inclusief BTW. De ene helft is huur, de andere helft is bestemd voor de investeringen die De Key bij de start van de onderneming voor haar rekening heeft genomen.

Deel dit artikel: