Ontzien lage inkomens

Het gaat om bijna 15.000 huishoudens uit de lage inkomensgroep (tot € 40.349). De overige huurders in deze groep krijgt tussen de 0 en 2,8% huurverhoging. We verhogen alleen de huur van huurders die een relatief lage huur betalen gezien de kwaliteit van hun woning. Op deze manier verkleinen we de verschillen in huurprijs tussen vergelijkbare sociale huurwoningen.

Hogere inkomens meer huurverhoging

De Key kiest ervoor om huurders die in een sociale huurwoning wonen en meer verdienen dan € 40.349,- een huurverhoging van 4,3% te geven. Het gaat om ongeveer 8,5% van de huurders van De Key. Huurders van een vrije sectorwoning krijgen 2,8% huurverhoging. Huurders van onzelfstandige ruimtes, zoals (studenten-)kamers krijgen een verhoging van maximaal 1,8%.

Wat doet De Key met de extra inkomsten?

De Key investeert in onderhoud, renovatie en nieuwbouw voor onze huidige huurders en woonstarters. We gebruiken een deel van de extra inkomsten voor energiebesparende maatregelen in onze gebouwen. Daarvoor is geld nodig. De belangrijkste inkomstenbron zijn de huurinkomsten. We streven ernaar die inkomsten op peil te houden, uiteraard binnen de wettelijke bepalingen en in lijn met ons huurbeleid.

Deel dit artikel: