Veel bewoners zijn blij dat we gaan herstellen, maar zien op tegen de werkzaamheden. Dit begrijpen we als geen ander. Bewoners en omwonenden ontvangen het informatieboekje Beukenhorst

Informatie
Wij houden bewoners op de hoogte van de voortgang via nieuwsbrieven, een planningsoverzicht op de bouwkeet en via onze website. Voor vragen kunnen bewoners terecht bij het technische spreekuur of het spreekuur van de beheerder.

Deel dit artikel: