De herziene woningwet schrijft voor dat corporaties activiteiten met staatssteun, het bouwen en beheren van sociale huurwoningen (DAEB*), scheiden van activiteiten waarvoor geen staatssteun beschikbaar wordt gesteld zoals parkeerplaatsen, bedrijfspanden en vrije sector huurwoning (niet DAEB*).

De Key kiest voor hybride scheiding

De scheiding kan op meerdere manieren. De Key kiest voor de combinatie van een juridische en een administratieve scheiding. Dat heet een hybride scheiding. De huurovereenkomsten met huurders veranderen niet. Wel kunnen er enkele praktische wijzigingen zijn. Huurders die te maken krijgen met deze wijziging hebben hierover een brief ontvangen.

Juridische scheiding: Lieven de Stad B.V.

Een deel van het bezit van De Key waarvoor nu of in de toekomst geen subsidie beschikbaar is gaat naar een dochtervennootschap; Lieven de Stad B.V. Dit is een juridische scheiding van het vastgoed. Het gaat daarbij om ruim 1.000 woningen in Amsterdam. De contracten met huidige huurders veranderen niet. Lieven de Stad neemt alle verplichtingen uit het contract over. Wel veranderen de contactgegevens en het rekeningnummer waarop de huur wordt betaald. Huurders die vanaf 1 januari 2018 Lieven de Stad als verhuurder hebben zijn op de hoogte gebracht. Het gaat om ruim 1600 huurders (woningen, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten)

Administratieve scheiding: De Key

Op termijn wil De Key al haar niet-gesubsidieerde bezit juridisch afgescheiden hebben van sociale huurwoningen. Op dit moment is dit nog niet haalbaar. Dat komt omdat er complexen zijn waar gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd vastgoed gemengd is. In deze gevallen blijft voorlopig het niet-gesubsidieerde vastgoed nog bij De Key. Volgens de woningwet moet De Key dit in de administratie duidelijk maken. Dit is de administratieve scheiding van het vastgoed. Dit betekent dat ruim 3.000 huurders van De Key (woningen, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten) de huur op een ander rekeningnummer overmaken. De huurders die dit betreft hebben een brief ontvangen met het nieuwe rekeningnummer.

Ruimte voor Beweging en Ruimte voor Evenwicht

Het grootste deel van onze missie in Amsterdam en Zandvoort realiseren we door het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. Als het mogelijk is, realiseert De Key woningen voor mensen met een middeninkomen. Deze woningen bouwen wij zonder subsidie. Lieven de Stad is dan de eigenaar en verhuurder.

Vastgoed Diemen, Zandvoort, Hillegom en De Bilt

Het vastgoed in Diemen, Zandvoort, Hillegom en De Bilt blijft binnen De Key en wordt alleen administratief gescheiden.

 

Lees meer over de koers van De Key

 

* DAEB = diensten van algemeen economisch belang; Diensten waarvoor corporaties staatssteun ontvangen. Het ontwikkelen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen.