Toevallig heeft De Key de afgelopen maanden hard nagedacht over haar verdienmodel. Dat leverde een gespreksnotitie op waarin alle belangrijke overwegingen en keuzes zijn opgeschreven. Die hoofdkeuzes, en de samenhang er tussen, zijn uitgetekend in een investeringscyclus.

 

De Key maakt daarin een aantal robuuste keuzes. Zo nemen we genoegen met een inflatoir rendement op ons eigen vermogen. En gaan we de komende jaren in sneltreinvaart veel van onze schulden afbouwen. Die schulden werken namelijk als een negatieve hefboom op het rendement op ons eigen vermogen. En daar betalen uiteindelijk de huurders de rekening voor.

 

Om tot een inflatoir rendement te komen, is het belangrijk om actief de portfolio van het woningbezit te managen. Dit betekent dat we blijven verkopen maar ook blijven bouwen. Op die manier hopen we niet alleen het juiste financiële rendement maar ook het gewenste maatschappelijke rendement te bereiken.

 

De systematiek van de investeringscyclus hebben we losgelaten op onze meerjarenbegroting. Dat gaf inzicht in de volgende (des)investeringskasstromen over een periode van vijf jaar (bedragen x € 1000):

kasstromen-2015-2019

Met dit plaatje gaat De Key het gesprek aan met haar omgeving. Dit plaatje wordt komend jaar nog aangevuld met ‘geld dat niet stroomt’. Dat is namelijk het geld dat De Key niet ontvangt omdat ze afziet van de maximale huuropbrengst. Bij De Key gaat dat jaarlijks om een bedrag van ca. 90 miljoen euro. We weten niet exact aan welke doelgroep dit bedrag ten goede komt. Door ook dat inzichtelijk te maken, kan pas het echte gesprek gevoerd worden. We zijn benieuwd hoe onze omgeving op onze nieuwe transparantie reageert.

 

NB. Wie inzicht wil hebben in al onze keuzes, kan hier de gespreksnotitie over ons verdienmodel downloaden en hier meer informatie over onze visie en missie.

Lees meer over het besluit van koepelorganisatie Aedes.

Deel dit artikel: