In totaal hebben corporaties ongeveer € 87 miljard geleend. Dankzij geleend geld kunnen er dus meer corporatiewoningen worden gebouwd. Vroeger was geld lenen heel vanzelfsprekend, maar is dat nog steeds zo? Ik worstel steeds meer met deze vraag.

 

Als een corporatie een woning met uitsluitend eigen geld financiert, hoeft het rendement op de woning in principe niet hoger te zijn dan het inflatiepercentage. Met zo’n rendement blijft het eigen vermogen van de corporatie in stand.


Als een corporatie geld leent, is de rente daarop meestal hoger dan de inflatie. Als een woning met een lening is gefinancierd, moet het rendement op de woning dus hoger zijn dan de inflatie. Alleen daarmee voorkom je dat de corporatie door de lening inteert op zijn eigen vermogen.

 

Hier ontvouwt zich mijn dilemma. Als een corporatie geen geld leent, kan de huur ongeveer € 125,- lager zijn*. Maar als De Key al haar leningen aflost, moet ze daarvoor 1/3 deel van haar woningen verkopen. De wachtrij van woningzoekenden wordt daarmee langer. Willen we de wachtrij niet langer laten worden, en lossen we onze leningen niet af, dan betaalt de huurder dus de rekening voor het geleende geld. Begrijpt u mijn dilemma?

 

* bij een gewenst rendement dat 1% lager ligt

Deel dit artikel: