Arcade is gevraagd mee te denken over hoe De Key zorgt voor een rechtvaardige en transparante verdeling van de lasten over de huurders. De Key denkt dat dit kan door de huidige huur als uitgangspunt te gebruiken. Het voorstel is dat mensen die een lagere huur hebben, een hogere huuraanpassing krijgen dan mensen die een hogere huur hebben.

Afspraken

Langdurige minima krijgen, zoals eerder afgesproken met Gemeente Amsterdam, geen huuraanpassing. Ook blijft de huuraanpassing voor huurders waarbij De Key een inkomensafhankelijke huuraanpassing mag toepassen hetzelfde. Voor de huurders in Zandvoort en huurders van parkeerplaatsen en kasten of bergingen verandert er niets.
Arcade is gevraagd voor half december met een advies te komen.

Balans

De huur is voor onze huurders een belangrijke kostenpost. Voor De Key vormt de huur van onze woningen een belangrijke bron van inkomsten. Hiermee bekostigen wij een groot deel van de volkshuisvestelijke ambities. Met ons huurbeleid zoeken we naar een balans tussen de benodigde inkomsten en de draagkracht van verschillende groepen huurders.

Deel dit artikel: