In de loop van 2015 zullen de jongeren die nu nog in Amerbos in Amsterdam Noord wonen naar de Alexanderkade verhuizen.

Het gaat hier om jongeren van 18 tot 25 jaar met langdurige psychiatrische problematiek. Verblijf in een klinische setting is niet langer nodig, maar terugkeer naar het ouderlijk huis of zelfstandig wonen is nog niet mogelijk. Het doel van het verblijf, nu nog in Amerbos, is het bevorderen van psychisch en sociaal evenwicht in een zo gewoon mogelijke, huiselijke en veilige omgeving.

hvo_en_De_Key

Uitstroom

Daarnaast heeft HVO-Querido een contract getekend voor een tiental plaatsen in studentenhuisvestingen verspreid over Amsterdam voor de uitstroom van jongeren die klaar zijn met hun begeleidingstraject. Dat gebeurt in de zogeheten taskforce jongerenhuisvesting, waarbij verschillende partijen in de stad samen optrekken om alternatieve uitstroommogelijkheden te vinden.

Deel dit artikel: