De visitatiecommissie prijst vooral de enorme nieuwbouwproductie van De Key en de vernieuwingskracht op het gebied van woonconcepten voor woonstarters.

Draagvlak voor de koers

De visitatiecommissie meet draagvlak voor de koers bij de meeste belanghebbenden, zoals collega corporaties, gemeenten en welzijns-/zorginstellingen. Een deel van de huurdersvertegenwoordigers waardeert de koers echter niet en geeft aan dat trouwe bewoners het gevoel hebben dat zij voor De Key niet meetellen. Wij betreuren dit en blijven ons ervoor inspannen dat alle huurders – zowel woonstarters als trouwe bewoners – zich gezien en gehoord voelen.

 

Woonconcepten voor woonstarters

In de periode 2018 – 2020 bouwde De Key elk jaar opnieuw de meeste woningen van alle Amsterdamse corporaties. Voor deze nieuwbouw bedachten we direct woonconcepten. Door te sturen op ‘communities’, stimuleren we verbinding tussen bewoners. We bieden woonstarters de mogelijkheid om te werken aan hun ontwikkeling en aan het opbouwen van een netwerk in Amsterdam.

Aandacht voor het verbeteren van onze dienstverlening

Onder aan de streep beoordeelt de visitatiecommissie De Key op alle onderdelen met een ruime voldoende. Natuurlijk heeft de visitatiecommissie ook aanbevelingen. Deze neemt De Key ter harte. We werken de komende periode aan het verbeteren van onze dienstverlening en zetten meer in op renovatie en verduurzaming van onze bestaande woningen. Door in de komende jaren meer te investeren in ons bestaand bezit hopen we beter tegemoet te komen aan de wensen van onze trouwe bewoners. Huurdersvereniging Arcade is voor ons een belangrijke gesprekspartner en vertegenwoordiger van huurdersbelangen. De Key hoopt op herstel van goede verhoudingen met Arcade.

 

Woningwet en visitatie

Volgens de Woningwet moeten corporaties zich eens in vier jaar laten visiteren door een externe commissie. Met de visitatie leggen we verantwoording af aan onze huurders en belangenhouders over onze maatschappelijke prestaties. De visitatiecommissie spreekt voor de visitatie met bewonerscommissies, huurdersvereniging Arcade, gemeentebestuurders, ambtenaren, hogescholen, zorginstellingen en andere woningcorporaties.

 

Lees hier het volledige visitatierapport.

 

Deel dit artikel: