5000 woningen in aanbouw

In 2019 zagen we dat het effect van onze vastgestelde koers steeds meer zichtbaar wordt. Vooral in onze nieuwbouwproductie. Die zien we spectaculair toenemen. Tot en met 2022 bouwen we in Amsterdam 5.000 nieuwe sociale huurwoningen voor jonge mensen tussen de 18 en 27 jaar. Betaalbaar, binnen de ring en nét een kilometer daarbuiten. In 2019 had De Key maar liefst 1000 permanente studentenwoningen in aanbouw. Een mijlpaal in de geschiedenis van De Key.

Honderden sleutels voor nieuwe bewoners

Na een vliegende start met bouwproductie in de afgelopen jaren konden we in 2019 de eerste vruchten plukken. Met de oplevering van twee nieuwe complexen hebben we in 2019 meer woonstarters (600!) kunnen huisvesten dan in voorgaande jaren.

Zo gaven we sleutels uit aan de nieuwe bewoners van Startblok Elzenhagen, waar statushouders en starters samen een community vormen. In Amsterdam Nieuw-West gaven we binnen project Lieven in 2019 maar liefst 371 sleutels uit aan starters, studenten en jonge kunstenaars. Op Wittenburg in het centrum transformeerden we een bedrijfsruimte naar 11 starterswoningen.

Exploitatieresultaten en budget voor onderhoud

Onze verbeterprojecten nemen toe voor onze bestaande woningen. Want nieuwbouw leidt tot betere exploitatieresultaten, waardoor de investeringsruimte voor onze bestaande woningen gestaag stijgt. Tot en met 2024 investeert De Key € 199 miljoen aan brandveiligheid, asbestverwijdering, funderingsherstel en ingrijpende verbeteringen. In het jaarverslag een greep uit de onderhoud- en verbeterprojecten van 2019.

Samenwerkingsafspraken

De nieuwe Amsterdamse samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt, in overeenstemming met gemeente, alle Amsterdamse corporaties en hun huurderskoepels, ondersteunen onze inspanningen voor zowel woonstarters als onze zittende huurders. En door al onze inspanningen zien we ook dat de ratio’s waarop onze toezichthouder toetst, verder verbeterd zijn.

Nieuwsgierig? Lees het jaarverslag!

Dit is slechts een greep uit het jaarverslag. Je kunt op onze website een samenvatting en de volledige uitgave van het jaarverslag 2019 vinden.

Deel dit artikel: