Flinke toename nieuwbouwproductie en woningverbetering

In 2018 zijn we begonnen met de voorbereidingen van veel nieuwe bouwprojecten voor starters op de woningmarkt. Eind 2018 waren 1.138 woningen in aanbouw. Aan de plannen van ruim 4.000 woningen werken we de komende jaren. Dit zijn echt bouwrecords voor De Key. Ook met woningverbetering van onze bestaande woningvoorraad zetten we flinke stappen. We maakten 430 woningen energiezuiniger. De in totaal 1.016 energielabelstappen die we in 2018 maakten in ons bestaande woningvoorraad, dragen verder bij aan onze ambitie om in 2026 minimaal 50% goede energielabels (A of B) te hebben en maximaal 5 % slechte labels (E, F en G). Projecten als Lieven, startblok Elzenhagen en Anton Waldorpstraat zijn hier mooie voorbeelden van.

Slim werken aan energietransitie

We maken stappen voor de energietransitie, alleen kunnen we deze stappen niet versnellen. De komende jaren neemt de belastingdruk ongekend toe. Dit maakt een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 voor ons onhaalbaar. We blijven woningen energiezuiniger maken en zoeken naar oplossingen die op korte, maar juist ook op de lange termijn zinvol zijn. Zoals de mogelijkheid van een circulair warmtenet met gebruik van rioolwarmte.

Gemiddelde huurprijs ruim onder landelijk gemiddelde

De Key wil haar huren graag betaalbaar houden. Onze gemiddelde huurprijs ligt dan ook ruim onder het landelijk gemiddelde en steeg de afgelopen jaren nauwelijks. Hoe lang kunnen we dit nog volhouden nu de wereld om ons heen zo snel verandert? Van onze huurinkomsten gaat per woning ongeveer 4 maanden huur rechtstreeks naar de overheid. Dit geld besteden we liever aan het betaalbaar houden en onderhouden van onze woningen. Onze huurders verdienen dat.

Uitdagende vraagstukken… Al 150 jaar

Al 150 jaar houdt De Key zich staande in de woelige baren van de volkshuisvesting. De snel veranderende wereld brengt voor ons uitdagende vraagstukken met zich mee en vraagt ons keuzes te blijven maken. Ook in ons feestjaar. Onze historie leert dat we ook hierop passende antwoorden gaan vinden.

 

Lees meer over onze resultaten en ontwikkelingen in het jaarverslag De Key 2018.

Deel dit artikel: