“De komst van de nieuwe directieleden sluit goed aan bij de recent vernieuwde koers van Lieven de Key.” zegt Karin Verdooren, “In deze koers combineren we de blijvende focus op huisvesting voor starters met de dringende noodzaak tot verduurzaming en het bevorderen van veerkracht in buurten. De nieuwe directeuren spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van deze belangrijke thema’s, met het thuisgevoel van onze bewoners als uitgangspunt.”

Van links naar rechts: Jan Kees Medik (directeur Financiën), Rienk Postuma (directeur Vastgoed), Jet Lasseur (directeur Wonen) en Karin Verdooren (Algemeen directeur-bestuurder)

 

De afgelopen maanden werkte Rienk Postuma als ad interim directeur Wonen. Hij geeft het stokje door aan Jet Lasseur die een schat aan ervaring mee brengt. Tussen 1996 en 2024 bekleedde zij diverse functies bij BAM. Tussendoor maakte ze nog twee uitstapjes: in de management consulting en enkele jaren als directeur Techniek bij de RET. Lasseur heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit Nyenrode en studeerde bouwkunde met de differentiatie volkshuisvesting aan de HTS in Tilburg. “Ik verheug me erop om aan de slag te gaan bij Lieven de Key. Graag zet ik mij samen met alle collega’s in voor het creëren van een duurzame en inclusieve leefomgeving. Hierbij staan uiteraard de behoeften en belangen van onze bewoners centraal.”

 

Rienk Postuma is een bekend gezicht binnen Lieven de Key, waar hij sinds 2001 verschillende rollen vervulde. Voordat hij de rol van directeur Wonen ad interim invulde werkte hij als manager Ontwikkeling & Realisatie bij het team Vastgoed. Dit team gaat hij in zijn nieuwe functie leiden. “Lieven de Key is een prachtige organisatie om voor te werken. Het werken aan vastgoedopgaven, waarbij bewoners en omwonenden actief betrokken worden, spreekt mij enorm aan. Het toevoegen van woningen voor woonstarters blijft belangrijk, daarnaast vormt het verduurzamen van onze woningen de komende periode een grote uitdaging.”

 

Met deze nieuwe samenstelling van de directie is Lieven de Key goed gepositioneerd om de ambities van de nieuwe koers ‘Starten en wonen sinds 1868’ en de uitdagingen uit de stad waar te maken.

Deel dit artikel: