In september ging de tweede van drie sprints van Uplift van start met een kick-off. Tijdens deze sprint gaat het jongerenpanel samen met architectenbureau INBO aan de slag met een woonconcept waarvoor een echte locatie in Meer en Vaart is aangewezen. Wij dagen de woonstarters uit om een nieuw woonconcept te bedenken waarin ook plek is voor kwetsbare jongeren. Het jongerenpanel gaat met veel motivatie aan de slag met deze opdracht. In februari verwachten we het resultaat.

Kick-off sprint 2

De tweede sprint startte met een kick-off in de Houtsmaloods bij Lieven de Key. Tijdens de kick off maakten de jongeren kennis met elkaar en met de samenwerkende partijen TU Delft, Gemeente Amsterdam en Lieven de Key. Na de kennismaking leerde het jongerenpanel meer over het ontwikkelen van woonconcepten, over kwetsbare jongeren en over de locatie voor het woonconcept. Daarmee was het startsein gegeven voor sprint 2. Het enthousiasme en de maatschappelijke betrokkenheid straalde van de grote groep jongeren af.

 

Algemeen directeur Karin Verdooren en directeur Wonen Lidy van der Schaft van Lieven de Key waren ook aanwezig bij de kick off. “Indrukwekkend met wat voor energie de jongeren aan de slag gingen. Ze benaderen huisvesting voor woonstarters en kwetsbare jongeren vanuit verrassende invalshoeken. Ben benieuwd naar het vervolg!”, aldus Karin. En ook Lidy was onder de indruk: ”Ik zag bruisende jonge mensen die met Uplift vanuit ‘I have a dream’ werken naar ‘We have a plan’!”.

 

Inspiratie opdoen

Om de woonstarters een idee te geven hoe Lieven de Key een woonconcept in praktijk toepast, namen we ze mee naar Riekerhaven en Lieven. Op Riekerhaven kregen ze van projectcoördinator Arnold Hooiveld en Ginny Hooiveld (zelfbeheer PR en Communicatie) een rondleiding door Riekerhaven. De voorzitter van de bewonersvereniging Lieven, Nina, nam de deelnemers op Lieven mee in de uitdagingen en succesverhalen op het gebied van community building. Hoe kan je als bewoners zelf de regie houden en als Lieven de Key ruimte laten voor initiatief?

 

Het gaf hen inzicht in verschillende vormen van woonconcepten en waar zij straks rekening mee moeten houden bij het ontwikkelen van een woonconcept. Dit is de locatie, type woonvorm in relatie tot de doelgroep(en), het beheer, de huuropbrengst en exploitatiekosten en de woningtoewijzing. De verwachting is dat het jongerenpanel in februari het eindresultaat presenteert.

Resultaat eerste sprint

De eerste sprint ging over tijdelijke contracten: wat is de rol van de tijdelijke (vijfjarige) contracten in de wooncarrière van woonstarters en de ontwikkeling van ruimtelijke ongelijkheid in Amsterdam? Het jongerenpanel heeft een platform uitgedacht waar je als woningzoekende terecht kan met al je vragen. Zowel als nieuwe woningzoekende als voor een woonstarter die toe is aan een vervolgstap na afloop van hun contract. Samen met de gemeente kijken we nu of dit platform verder ontwikkeld kan worden als onderdeel van het masterplan Amsterdam Zuidoost.

Wat is Uplift?

Uplift is een Europees gefinancierd project met als doel om kansenongelijkheid onder jongeren in verschillende steden in kaart te brengen. Aan dit internationale project werken 16 steden in Europa aan mee. In Nederland focussen we ons op de woningmarkt in Amsterdam.

 

Uplift Nederland bestaat uit een jongerenpanel dat beleid maakt voor woonstarters. Door woonstarters voor woonstarters dus. In Nederland is dit een samenwerking tussen TU Delft, Gemeente Amsterdam en Lieven de Key. Stichting !WOON verzorgt de begeleiding van het jongerenpanel. Voor alle sprints werken we met een jongerenpanel. Woonstarters hoeven zich niet te binden voor het hele project, maar kunnen er ook voor kiezen om aan één sprint deel te nemen. Het project is onderverdeeld in drie sprint met in elk sprint een thema. Een sprint duurt ongeveer vier tot vijf maanden.

 

Uplift Nederland geeft woonstarters de kans om kennis op te doen over de woningmarkt en om invloed uit te oefenen op het woonbeleid van Gemeente Amsterdam en Lieven de Key. Daarnaast levert het project voor de samenwerkende partijen interessante informatie over woonstarters, richtinggevend advies op beleid en zichtbaarheid van woonstarters in het maatschappelijke debat.

Deel dit artikel: