Kenniscentrum belangrijk voor beleidskeuzes en woonconcepten

De stad is continu in beweging. De Key blijft telkens zoeken naar de gevraagde vernieuwing van dat moment, waardoor we bijdragen aan de dynamiek van de stad. Om tot beter onderbouwde beleidskeuzes te komen, woonconcepten te ontwikkelen en om de koers bij te sturen is opgedane ervaring in combinatie met onderzoek nodig. Dat komt samen in het Kenniscentrum van De Key.

Een kenniscentrum voor woonstarters én veerkrachtige buurten

Barend Wind: ”We toetsen ons beleid en verbeteren het. Maar we willen ook de problemen en behoeften van woonstarters en onze buurten op de kaart zetten. Woonstarters kun je niet op één hoop gooien. Om inzicht in woonstarters te krijgen hebben wij onderzoek gedaan. Op basis van dat onderzoek onderscheiden we nu vijf typen woonstarters. Deze kennis gebruiken we bij het ontwikkelen van woonconcepten. Daarnaast biedt het kenniscentrum ook een bijdrage aan ‘veerkrachtige buurten’ door maatschappelijke meerwaarde te creëren.”

Voor woonstarters moeilijkst om aan een woning te komen

De Key richt zich sinds 2016 ook op woonstarters om hen een grotere kans te bieden voor een eerste stap op de woningmarkt. Jongeren hebben het namelijk van alle generaties het moeilijkst om een woning te vinden. Terwijl zij Amsterdam nieuwe impulsen en energie geven. “Woonstarters zijn kind van de rekening van een combinatie van internationaal monetair beleid en falend woonbeleid. Jongeren zijn de gewoon de klos, tenzij een dikke baan, rijke vriend/vriendin of een ouderlijke ‘jubelton’ de weg opent naar een ruime koopwoning”, aldus Fred van der Molen, hoofdredacteur Nul20, in zijn voorwoord van het magazine.

 

Lees het artikel over het Kenniscentrum in het NUL20 magazine.

 

Deel dit artikel: