Wie krijgt huurkorting?

Amsterdamse huurders met een langdurig laag inkomen en een in verhouding hoge (netto)huur komen in aanmerking. Deze groep huurders krijgt van 1 augustus tot eind december 2017 een tijdelijke korting op de huur via de regeling Passende Huur. Deze huurders ontvingen in mei of juni al een brief van de gemeente. Als zij geen bezwaar maakten tegen het delen van hun inkomensgegevens, kregen zij in juli van de corporatie bericht over hun mogelijke huurkorting. Zij hoeven zich voor het jaar 2018 niet meer zelf aan te melden.

 

Aanvragen huurkorting 2018

Huurders die niet eerder een korting kregen, maar wel in 2018 in aanmerking denken te komen, kunnen vanaf 15 september alle informatie lezen en een formulier downloaden op de website van de gemeente. Dit kan nog de hele maand oktober worden ingevuld en opgestuurd naar bij de gemeente.

 

Afspraken gemeente, Huurdersvereniging en woningcorporaties

Tot 2019 betaalt de gemeente de regeling. Daarna dragen de woningcorporaties de lasten. Voor eenpersoonshuishoudens die in een relatief grote en dure woning wonen, wordt het aantrekkelijker gemaakt een kleinere en beter betaalbare woning te vinden.  Dit hebben de gemeente Amsterdam, de Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties afgesproken. De afspraken zijn vastgelegd in de regeling Passende huur particulieren 2017/2018 die onderdeel is van het Woonlastenakkoord.

 

Meer informatie

Op de website van de gemeente is meer informatie over de regeling te vinden via:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/passende-huur/

Deel dit artikel: