De overheid bepaalt elk jaar met welk percentage de huren mogen stijgen. In 2018 is het maximum percentage voor sociale huurwoningen 3,9% voor inkomens onder de € 41.056. Het percentage is 5,4% voor inkomens boven de € 41.056. Hiermee stimuleert de overheid mensen met een iets hoger inkomen om te verhuizen, zodat er woningen vrijkomen voor mensen die minder verdienen. Bewoners van een sociale huurwoning krijgen dus een huurverhoging die afhankelijk is van hun inkomen en ook van de huidige huur van hun woning.

Een lage huurverhoging tot 1,4%

44% van onze bewoners krijgt een lage huurverhoging tot maximaal 1,4% (inflatiepercentage). Dit is het percentage waarmee de kosten van levensonderhoud het afgelopen jaar steeg. De bewoners die meer huurverhoging krijgen, betalen nu een huur die veel lager ligt dan vandaag de dag past bij hun woning of inkomen. De gemiddelde huurverhoging van De Key in 2018 is 2%.

Waaraan worden de huurinkomsten besteed?

Woonstichting De Key wil betaalbare woningen verhuren aan woonstarters en trouwe huurders met een laag inkomen. De huurinkomsten die De Key ontvangt, heeft De Key nodig voor onderhoud aan de huurwoningen, zoals kleine reparaties maar ook groot onderhoud en de energietransitie waarbij de woningen CO2-neutraal moeten worden gemaakt. Bovendien moet De Key jaarlijks belasting betalen aan de overheid: de verhuurdersheffing. Deze huurverhoging is nodig om deze kosten te kunnen blijven betalen.

Voor inkomens onder de € 41.056,- gelden de volgende percentages:

 

Huidige sociale huur voor woningen in Amsterdam en Diemen De maximale huurverhoging* per 1 juli 2018:
€ 710,68 of hoger 0%
Tussen € 604 en € 710,68 1,3%
Tussen € 508 en € 604 1,3% – 3,7%**
Lager dan € 508 3,7%***

* Huurders die onder het Woonlastenakkoord vallen krijgen geen huurverhoging
** Het percentage hangt af van de maximale huur van De Key van de woning
*** Het percentage huurverhoging voor kamers (onzelfstandige eenheden) ligt tussen 0% en 2,7%.

 

Deel dit artikel: