De overheid bepaalt de maximale huurverhoging 

Elk jaar bepaalt de Rijksoverheid hoeveel de huren van sociale huurwoningen mogen stijgen. Dit jaar is dit 2,3 procent voor huurders met een lager inkomen. De huur van huurders met een hoger inkomen, mag worden verhoogd met maximaal 100 euro. Huurprijzen van vrijesectorwoningen mogen maximaal met 3,3 procent worden verhoogd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid 

  

Betaalbaar wonen 

Lieven de Key wil wonen zo betaalbaar mogelijk houden voor iedereen. Lieven de Key kiest ervoor om in 2022:  

  • de meeste huren van sociale huurwoningen met 2,3 procent te verhogen (inflatie).  
  • de huurprijs niet te verhogen als die hoger is dan 764,47 euro bij:

    • een huishouden van 1 persoon en een maximaal inkomen tot €47.948,-
    • een huishouden met meer personen en een maximaal inkomen tot €55.486,-
  • sociale huurders met een hoger inkomen krijgen dit jaar 3,8 (huidige huurprijs hoger dan 763,47 euro) of 5,3 procent (huidige huurprijs lager dan 764,47 euro) huurverhoging. De huurhoging is nooit meer dan 41 euro.   
  • de huurprijzen van vrijesectorhuurwoningen met 3,3 procent te verhogen.  

  

De huurverhoging van huurders die huurtoeslag ontvangen, wordt voor een groot deel opgevangen doordat ze meer huurtoeslag gaan ontvangen.   

Waaraan besteedt Lieven de Key haar huurinkomsten? 

Woonstichting Lieven de Key wil goede betaalbare woningen voor huurders met een lager inkomen. De huurinkomsten die Lieven de Key ontvangt hebben we onder andere hard nodig voor onderhoud aan woningen. Denk hierbij aan het verhelpen van lekkages, het maken van ramen en deuren die niet goed sluiten, het onderhouden van liften en het doen van schilderwerk. Het deel dat overblijft reserveren we om woningen te kunnen verbeteren en energiezuiniger te maken. Dit wordt steeds lastiger, want de kosten voor onderhoud stijgen elk jaar. Huurverhoging is nodig om de kosten te kunnen blijven betalen. Ook in deze tijd. 

 

Meer weten?

Deel dit artikel: