Het panel is een afspiegeling van de toekomstige bewoners. Uit de meer dan 40 gemotiveerde jongeren is de keuze uiteindelijk gevallen op 4 studenten, 3 statushouders en 2 jongeren uit Nieuw West.

panel2015 copy

Voor én door jongeren

Werken, leren en ondernemen zijn straks naast wonen een belangrijk onderdeel van het Startblok. De bewoners hebben straks veel vrijheid om zelfstandig met elkaar kansen te pakken en te realiseren. Het wordt een plek voor én door jongeren en daarom is de input en mening van de doelgroep bij de ontwikkeling ervan van onmiskenbaar groot belang.

Het Startblokpanel komt de komende maanden 9 x bij elkaar

Het panel gaat zich bezig houden met vragen als;
Hoe maken we het gezellig en veilig?
Hoe zorgen we voor binding tussen bewoners en verbinding met de buurt en stad?
Welke voorzieningen bieden bewoners de beste kansen?

Meer informatie over Startblok Riekerhaven

Deel dit artikel: