De gemeente en woningcorporaties zijn nu begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe verdeling, die begin 2023 van start gaat. De websites van WoningNet en Woonmatch worden aangepast en de gemeente bouwt een nieuw digitaal loket voor de aanvraag van situatiepunten en startpunten.

Meer informatie over de nieuwe manier van verdelen is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Deel dit artikel: