‘De volkshuisvestelijke visie ‘Wonen in Zandvoort’ – die de gemeenteraad onlangs vaststelde – is mede het vertrekpunt voor onze nieuwe koers. Uit deze visie blijkt dat de bevolkingsopbouw onder druk staat doordat Zandvoort vergrijst. Wij willen meer woonkansen bieden voor jonge huishoudens. En streven ernaar dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen’, zegt Ronald Elenbaas, regiomanager van De Key in Zandvoort.

Houvast en richting

De nieuwe koers biedt volgens Ronald houvast en richting bij elk besluit dat De Key de komende jaren neemt. ‘Stel, we overwegen een nieuwbouwproject of de aanpassing van bestaande woningen of complexen. Dan zullen we ons telkens vooraf afvragen of het ten goede komt aan de woonbehoeften van jonge gezinnen of ouderen. Een ander voorbeeld? Sommige jonge gezinnen geven de voorkeur aan een koophuis in plaats van een huurhuis. Komt er een geschikte huurwoning voor gezinnen vrij, dan kunnen we dus overwegen die woning te verkopen aan een gezin. Met het project Passend Wonen hebben we al eerder een verhuisketen op gang gebracht om jong en oud de woning te bieden die bij hun wensen past.’

‘We bieden woonkansen voor jonge gezinnen en mogelijkheden voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.’

Aantrekkelijke plek om te wonen

Wat zijn precies die woonbehoeften? ‘Voor jonge gezinnen gaat het om de eerste woning als zij het huis uit gaan’, antwoordt Ronald. ‘Of de woning waar zij vanuit hun huidige woning graag naartoe willen verhuizen omdat er gezinsuitbreiding komt. We willen niet dat jonge mensen uit Zandvoort vertrekken omdat er voor hen geen woonmogelijkheden zijn. Daar zetten we ons de komende jaren voor in. Ouderen hebben weer heel andere woonwensen. Een gelijkvloerse woning of een appartement in een complex met lift bijvoorbeeld. Zorgfaciliteiten en winkels in de directe omgeving. Andere ouderen kiezen er liever voor om in hun vertrouwde buurt te blijven wonen. Of in de nabijheid van kinderen en mantelzorgers. Iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeuren, het zal dus altijd maatwerk blijven.’

Bewonersinitiatieven

Ronald roept Zandvoorters op om ook zelf met ideeën te komen die bijdragen aan meer evenwicht tussen jong en oud. ‘Het delen van een huurwoning of in een collectief zelf huizen bouwen bijvoorbeeld. Wij zijn dan de partij die graag meedenkt en faciliteert. Ten slotte hebben we ervaring met dat soort initiatieven. In Almere waren we bijvoorbeeld partner in het project ‘Ik bouw betaalbaar’, waarbij jonge mensen met een starterslening hun eigen woningen hebben gebouwd. Ik hoop dat de gemeente, de bewoners en wij er de komende jaren ook in Zandvoort samen de schouders onder blijven zetten.’

Vertrouwde dienstverlening

De nieuwe koers heeft volgens Ronald geen gevolgen voor alle andere huurders van De Key. ‘Integendeel’, zegt hij. ‘Iedereen kan gewoon blijven rekenen op onze dienstverlening en het onderhoud aan woningen zoals men dat van ons gewend is. Vertrouwen is de basis van hoe wij met al onze huurders omgaan.’

Meer over de koers van De Key Zandvoort

Deel dit artikel: