Behoud

De mogelijkheden voor nieuwbouw en voor behoud zijn onderzocht. Besloten is om de Groene Flat te behouden en niet te vervangen voor nieuwbouw. Bij deze afweging is gekeken naar de technische staat en de verwachte levensduur van de flat.  Daarnaast hebben de financiële mogelijkheden van De Key en het behoud van betaalbare sociale huurwoningen een rol gespeeld bij deze beslissing.

Onderhoudswerkzaamheden

De keuze voor behoud van de flat betekent dat dit jaar onderhoud aan de buitenkant van de flat wordt uitgevoerd. Naar verwachting zijn medio maart de exacte werkzaamheden en de planning bekend.

Deel dit artikel: