Om die reden heeft Woonstichting De Key ervoor gekozen om zich te focussen op de doelgroep woonstarters, jongeren in de leeftijd van 18 t/m 27 jaar, op zoek naar woonruimte in Amsterdam. Dat doet zij door haar bestaande sociale huurwoningen met voorrang te verhuren aan jongeren én door nieuwe woningen te bouwen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van woonconcepten waarbij verschillende doelgroepen samenleven.

Hieronder zijn de belangrijkste inzichten samengevat. Wil je meer lezen over dit onderzoek dan kun je het uitgebreide onderzoeksrapport opvragen.

Onderzoek naar behoeften en voorkeuren van woonstarters

De Key wil nieuwbouw realiseren die aansluit bij de woonwensen van woonstarters én bijdraagt aan een inclusieve en dynamische stad. In opdracht van De Key heeft Youngworks onderzoek gedaan naar de behoeften en voorkeuren van woonstarters. Aan dit onderzoek hebben 1.000 jongeren (18-32) deelgenomen die staan ingeschreven op WoningNet of Studentenwoningweb. Zij zijn bevraagd over thema’s als hun gewenste woonlocatie, woningtype, de bereidheid tot het delen van voorzieningen en levenshouding. Zo ontstaan unieke inzichten over de woonvoorkeuren van woonstarters in Amsterdam.

Vijf typen woonstarters

Uit het onderzoek blijkt dat woonstarters enorm van elkaar verschillen. We onderscheiden vijf groepen, zoals te zien in onderstaand figuur. Deze vijf groepen verschillen onderling op diverse factoren, zoals in hun behoefte aan sociaal contact, hun voorkeuren voor woonlocatie (binnen/buiten ring) en woontype (ruimte, hoog/laagbouw) en in het belang dat ze hechten aan elementen als betaalbaarheid, duurzaamheid en privacy.

Woonstarters segmentatie model

Figuur: Woonstarters segmentatiemodel

Een korte kenschets van de vijf groepen

  • Sociale Buren staan zeer open voor contact met mensen uit de buurt. Als er in de buurt iets georganiseerd wordt, is de Sociale Buur van de partij. Ze staan ook relatief positief tegenover het delen van voorzieningen en binnen- of buitenruimte. In deze groep zien we wat meer werkenden en ook relatief meer oudere woonstarters (28 – 32 jaar).
  • Stedelijke Genieters willen liefst binnen de ring wonen, in levendige wijken waar veel gebeurt. Ze zijn vaker op zoek naar een kleinere woning, tot 29 m2. Deze groep bevat veel studenten en relatief veel jongere woonstarters (18-22 jaar).
  • Stedelijke Rustzoekers wonen liever groot, groen en betaalbaar. Deze groep is erg gesteld op privacy en een ‘eigen plekje’ en staat dus ook minder open voor het delen van voorzieningen of ruimten. In deze groep zien we gemiddeld meer lager en middelbaar opgeleide woonstarters. Een kwart van hen heeft één of meerdere kinderen.
  • Settelende Jongeren zijn op zoek naar woonruimte voor de langere termijn. Deze woonstarters blijven liever nog even thuis wonen tot ze woonruimte vinden die echt bij ze past. Veiligheid, goede bereikbaarheid met OV en auto vindt deze groep belangrijk. Relatief veel Settelende Jongeren zijn werkend of ondernemend. Het opleidingsniveau ligt wat lager dan gemiddeld.
  • Zelfstandige Stedelingen zijn zeer uitgesproken over hun wens om alleen te wonen en willen absoluut geen verplichtingen op het gebied van bijvoorbeeld onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes of buurtactiviteiten. Deze groep wil een degelijke nieuwe woning, en woont liever in hoogbouw met uitzicht dan in een woning met een tuin. In deze groep zien we relatief wat meer mannen.

Meer weten?

In het uitgebreide onderzoeksrapport zoomen we per groep verder in op achtergrondkenmerken en op de meest opvallende scores op de stellingen en vragen. Maak nader kennis met de vijf typen woonstarters. Leer hoe zij in het leven staan en welke woonvoorkeuren ze hebben. Vul hieronder je gegevens in en dan sturen wij het onderzoeksrapport naar je toe.

Deel dit artikel: