Daarnaast hebben enkele adressen een aanmaningsbrief ontvangen met een verkeerd bedrag. De brieven zijn gedateerd op 24 februari 2016, ontvangers kunnen deze als niet verzonden beschouwen.

Excuses

Wij bieden de huurders die het betreft onze excuses aan. Ze worden hier zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Huurders kunnen hun betaalgeschiedenis ook direct controleren op onze website.

Deel dit artikel: