Het nieuwbouwplan is de uitkomst van een zorgvuldig proces van Lieven de Key, bewoners en de gemeente. Afgelopen zomer liet de bewonerscommissie weten dat zij het niet eens was met het aantal woningen voor terugkeerders in het plan. Het overleg werd tijdelijk stilgelegd. In het najaar zijn Lieven De Key en de bewonerscommissie met ondersteuning van twee bemiddelaars opnieuw in gesprek gegaan. Dat waren constructieve gesprekken en de partijen zijn het eens geworden over het plan. Er werden onder andere afspraken gemaakt over de grootte en indeling van de woningen. Ook werd het aantal woningen voor bewoners die straks naar de nieuwbouw willen terugkeren verhoogd van 48 naar 58.

Mohamed Sadiki (bewonerscommissie Johan-Piet) en Rienk Postuma (Lieven de Key) tekenen de overeenkomst voor het sloop-nieuwbouwplan Johan Greivestraat.

Nu er overeenstemming is, kunnen we verder met het sociaal plan, de wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag voor omgevingsvergunning. We verwachten dat sloop van de huidige gebouwen begin 2024 start. Oplevering van de sociale nieuwbouw volgt naar verwachting 2e helft van 2025.

 

Deel dit artikel: