Donderdagavond 18 februari gaat Pakhuis de Zwijger in gesprek met verschillende politieke partijen over hun plannen op het gebied van wonen. De vier hoofdthema’s woningnood, vitale wijken, verduurzaming en rechtspositie huurders staan centraal.

Verschillende Amsterdamse corporaties dagen de landelijke politici uit om tot oplossingen te komen voor verschillende problemen met betrekking tot de woningmarkt. Er komen verschillende onderwerpen aan bod waaronder de toekomst van sociale woningbouw met woningtekort en sociale ongelijkheid en achteruitgang van wijken. Het gesprek is opgedeeld in vier hoofdthema’s:

1. De woningnood

Er moeten in Amsterdam meer en sneller nieuwbouwlocaties komen voor de bouw van tienduizenden betaalbare woningen. Hoe kunnen de gemeenten en woningcorporaties dit realiseren? Waar kan het rijk een rol spelen? Is het voldoende als de verhuurderheffing wordt afgeschaft? En lost meer regie vanuit het rijk en een minister voor volkshuisvesting de problemen in Amsterdam op?

2. Vitale wijken

Corporaties vragen om meer ruimte voor afspraken op het gebied van wonen, zorg, welzijn en veiligheid en werken daarbij nauw samen met partners in de wijken. Maar ze lopen tegen de grenzen aan van hun kunnen en van hun verantwoordelijkheden. Wat zou er moeten veranderen in het beleid van een nieuw kabinet om de problemen in de wijken beter te lijf te kunnen?

3. Verduurzaming

Woningcorporaties zijn bereid voorop te lopen bij de verduurzaming van huizen. In Amsterdam en andere regiogemeenten gaan de corporaties samen met gemeente actief aan de slag met isoleren, zonnepanelen op daken en de koppeling aan het warmtenet. Maar meer steun vanuit het kabinet is nodig om dat betaalbaar te doen en de rekening niet bij de huurders neer te leggen. Hoe kan nieuw kabinetsbeleid hiervoor zorgen?

4. Rechtspositie huurders

Naast corporatie thema’s wordt ook de positie van huurders in de bredere zin besproken. Hiervoor staan de grote hoeveelheid tijdelijke contracten, de positie van woningdelers en kamerhuurders en huurders op de vrije markt op de agenda. Hoe verbeteren we de rechtspositie van huurders?

Tijdens deze avond schuiven landelijke politici vanuit verschillende politieke partijen schuiven aan, waaronder Daniel Koerhuis (VVD), Paul Smeulders (GroenLinks) en Sandra Beckerman (SP).

Ben je erbij?

In verband met de aanbevelingen door het RIVM betreffende het coronavirus, zendt Pakhuis de Zwijger nu dagelijks online programma’s uit waarbij je online live kunt meekijken. De verschillende politieke partijen gaan donderdag 18 februari om 20.30 samen op zoek naar oplossingen: over welke zaken worden de partijen het nu al eens? Meld je hier aan voor de LIVECAST of de Zoom webinar.

Deel dit artikel: