Van en voor huurders

Huurders richten zelf een coöperatie op, investeren zelf in zonnepanelen en zijn zelf eigenaar. Zon op Nederland begeleidt hen hierbij en verzorgt alles wat daaromheen geregeld moet worden. De opbrengsten uit de zonnepanelen komen volledig ten goede aan de leden van de coöperatie. Als woningstichting stellen wij onze daken beschikbaar tegen een beperkte vergoeding aan de coöperatie. Ook stellen wij een bedrag beschikbaar dat de aanschaf van panelen lager maakt.  De Key is verder geen onderdeel van de coöperatie of eigenaar van de zonnepanelen.

Pilot

We beginnen rond de zomer van 2015 met een eerste pilot.  Uit de vijf meest geschikte aangemelde locaties (obv ligging en animo) kiezen we het complex waarvan we verwachten dat de slagingskans voor het project het grootst is. Als de pilot slaagt, gaan we aan de slag met de volgende drie tot vier complexen.

Interesse?

Meer informatie over dit initiatief en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op de website van Zon op Nederland.

Deel dit artikel: