In de prestatieafspraken zijn ook per wooncomplex afspraken gemaakt. Zo gaat De Key op verzoek van Huurdersplatform Diemen en de bewonerscommissie in de flat Beukenhorst vrijkomende woningen verloten via Woningnet. Dit zorgt voor gevarieerd wonen. Ook jonge woonstarters uit Diemen maken daardoor kans op een woning.  Voor de studentenflat aan de Rode Kruislaan is afgesproken dat bij het geplande onderhoud ook  duurzaamheidsmaatregelen worden meegenomen.

Woonvisie

Ook is afgesproken dat huurders en corporaties nauw betrokken worden bij het opstellen van de woonvisie. Deze visie wordt volgend jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. In de tweede helft van 2017 gaan de partijen vervolgens om de tafel voor het maken van prestatieafspraken op basis van de nieuwe woonvisie.

Ondertekenaars van de prestatieafspraken

 

De lokale huurderverenigingen van De Key, Rochdale en Stadgenoot werken samen in het huurdersplatform Diemen en zijn een volwaardige gesprekspartner in de gesprekken met de gemeente en de corporaties. Het gaat daarbij om onderwerpen als betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en nieuwbouw.

Deel dit artikel: