• Praat met je buren

Wacht niet te lang met vertellen wat je dwars zit. Soms weten je buren niet dat je last van hen hebt. Ga niet met de buren praten wanneer je boos bent. Bedenk van te voren wat je wilt zeggen en blijf kalm en vriendelijk.

 

  • Vraag Beter Buren of Meerwaarde om te bemiddelen

Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met Beter Buren (Amsterdam) of Buurtbemiddeling Meerwaarde (Zandvoort). Deze stichtingen bemiddelen in een beter contact tussen buren. Ze zijn gratis in te schakelen.

 

  • Praat met je beheerder

Hebben bovenstaande stappen geen effect gehad? Bespreek je situatie dan met je beheerder. Deze kan samen met jou kijken naar vervolgstappen. Afhankelijk van het soort klacht en de ernst van de situatie kan de beheerder vragen of je de situatie op papier wilt zetten voor een eventueel vervolgonderzoek.

 

  • Meldpunt Zorg & Overlast

Wanneer er sprake is van langdurige of steeds terugkomende overlast is het verstandig om contact op te nemen met Meldpunt Zorg en Overlast. Dit kun je samen met je beheerder doen. Het Meldpunt brengt de melding onder bij de juiste hulpverleningsinstantie en coördineert de acties die ondernomen worden. Ook onderhouden ze contact met de melder. Elk stadsdeel heeft een eigen meldpunt.

 

Politie, als de situatie dreigend wordt

Wanneer de problemen echt uit de hand lopen, of er strafbare feiten als vernieling of mishandeling worden gepleegd kun je contact opnemen met de politie. Weeg dit wel goed af, want bij het inschakelen van de politie wordt de sfeer tussen jou en de buren er niet beter op. Contact opnemen kan via 0900 8844, bij spoed 112

 

Deel dit artikel: