Geen draagvlak
Nu er geen draagvlak blijkt voor een experiment, heeft het geen zin het onderzoek verder af te ronden en een experiment op te starten. We willen niet kost wat kost tegen de stroom inroeien. De beslissing om te stoppen, is genomen in nauw overleg met onze huurderskoepel Arcade. Ook uit de reacties die zij ontvingen, blijkt  een te klein draagvlak.

Vakantieverhuur is en blijft dus verboden bij De Key.

Deel dit artikel: