‘Het is hier altijd strijd om ruimte’, zegt Miriam Heemelaar, ambtelijk opdrachtgever voor bouwprojecten in stadsdeel West. ‘We moeten steeds afwegingen maken tussen wonen en werken, groen of verdichting en woningen voor verschillende doelgroepen. Met zo veel mensen dicht op elkaar hebben bouwprojecten ook veel impact op de omgeving. Dan is het belangrijk dat het overleg met omwonenden goed verloopt. Daarom nemen wij de regie op participatie.

’Ries Breek is vanuit de dienst Ruimte & Duurzaamheid al geruime tijd actief in West. ‘Ik heb hier acht transformatieprojecten onder mijn hoede. Wat opvalt is de gentrificatie in straten die ik als kind kende als echte volkswijken.’ De druk op de woningmarkt is enorm en daarom zet de gemeente stevig in op betaalbaarheid. Miriam: ‘Voor de sociale huurwoningen kunnen we terecht bij de corporaties. Het is goed dat De Key intensief aan nieuwe woonconcepten werkt die een plek krijgen in West. Ries en ik zijn nauw betrokken bij de transformatie van DC van Hall. Daarnaast bouwt De Key sociale huurwoningen in de Houthaven en een woonproject in de Wormerveerstraat waar ook statushouders een plek krijgen. Heel gevarieerde plannen dus.’

 Miriam Heemelaar en Ries Breek

Overleg met de buurt

In DC van Hall komen 168 studentenwoningen, waarvan de helft voor iets oudere studenten die met hun promotie bezig zijn. Op de begane grond komt ruimte voor bedrijvigheid. De ontwikkeling heeft een lange voorgeschiedenis. Al in 2007 kocht De Key een zogenoemd ‘plot’ bestaand uit drie delen: het monumentale Merkelbachgebouw met verfwinkel Engels, een sterk verouderd bedrijfsverzamelgebouw en een stuk braakliggende grond. Door de crisis kon De Key de herontwikkeling pas weer in 2016 oppakken. Dat ging niet meteen van een leien dakje.

‘Omwonenden waren tegen de plannen’, herinnert Ries zich. ‘De Key richt zich op woonstarters, terwijl de buurt liever seniorenwoningen wilde. Zij maakten zich zorgen om overlast en daar kun je je ook wel iets bij voorstellen.’ Uitgebreid overleg volgde met een klankbordgroep van actieve bewoners. Zij bezochten ook andere studentencomplexen van De Key, bijvoorbeeld in de Pieter Vlamingstraat in Oost, en spraken daar met omwonenden.

Heldere afwegingen

In het ontwerp zijn oplossingen verwerkt die de zorgen voor overlast bij de meeste bewoners hebben kunnen wegnemen. Er komen bijvoorbeeld geen dakterras en balkons, de gevel is aangepast en voor fietsen komt er een inpandige stalling. Om tijdens de bouwwerkzaamheden alles goed te laten verlopen, is een uitgebreid BLVC-plan opgesteld (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie).

Miriam is trots op het resultaat. ‘Er zijn in deze buurt nog geen studentencomplexen, dus DC van Hall voegt echt iets toe. Niet iedereen krijgt zijn zin, maar de gemaakte afwegingen zijn wel helder.’ De ervaringen uit het participatieproces nemen ze mee naar volgende projecten. Intussen kijken ze reikhalzend uit naar de oplevering van DC van Hall in 2022. Ries: ‘In overleg met de buurt willen we dan de openbare ruimte verbeteren. De Key heeft al een mooi plan gemaakt voor een groen verblijfsgebied op het binnenterrein. Daarmee wordt een nieuw stuk kwaliteit toegevoegd aan de stad. Ik hoop dat mensen hier met veel plezier wonen, want dat is uiteindelijk waar het om gaat.’

Architect: Studioninedots
Bouwbedrijf: Van Wijnen

DC van Hall is een transformatie project. In het casco van het verouderde bedrijfsverzamelgebouw komen 158 zelfstandige studentenwoningen vancirca 21 tot 32 m2. De helft daarvan is voor PhD’s. Ook komen er 10 iets grotere tweekamerwoningen van circa 45 m2 waar PhD’s met een partner kunnen samenwonen. Op de begane grond komen bedrijfsruimtes, horeca en het binnenhof wordt een groene collectieve buitenruimte. Bij dit woonconcept wordt nagedacht over aanvullende voor-zieningen, zoals deelfietsen, collectief internet en een ‘wash&go’ waar je je was kunt doen en elkaar ontmoeten.

Meer informatie over DC van Hall

Deel dit artikel: