Duurzaamheid en wonen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zeker met oog op de klimaatdoelen. Daarom kiest Woonstichting Lieven de Key in haar koers nadrukkelijk voor verduurzaming van haar woningen.

Hoe dat vorm krijgt, werd tijdens het jaarlijkse kennisevent Liever Amsterdam op 17 april 2024 gedeeld met ruim 100 bewoners, collega’s van andere corporaties, bestuurders, beleidsmakers, aannemers en andere partners. Samen voerden zij dynamische gesprekken over woongenot, het belang van communicatie en onderlinge samenwerkingen.

Inzichten Liever Amsterdam gebundeld

 

In dit document zijn de belangrijkste inzichten van de avond en de ingrediënten voor de toekomst gebundeld.

 

Onze visie op en aanpak van de energietransitie

In 2050 zijn al onze woningen aardgasvrij. Dat is onze ambitie voor de langere termijn. Maar lang voor die tijd gaan we onze woningen al verduurzamen en maken we ze toekomstbestendig. Wil je meer weten over hoe Lieven de Key werkt aan de energietransitie? Lees hier meer informatie over onze aanpak. Of download het informatieboekje.

 

 

 

 

 

Deel dit artikel: