Ruim 5.500 huurders van Lieven de Key (35% van de benaderde huurders) deden eind 2020 mee aan het gezamenlijke bewonersonderzoek van de grote Amsterdamse woningcorporaties, het Huren in de Regio Amsterdam (HIRA). Met de resultaten kunnen wij beter inspelen op de behoefte van onze bewoners in bijvoorbeeld renovatie- en nieuwbouwprojecten en dienstverlening. De belangrijkste resultaten hebben we samengevat in het onderzoeksrapport “Wie zijn onze bewoners en wat vinden ze”.

Een schat aan informatie

In 2020 wonen in onze ruim 29.000 woningen zo’n 55.000 mensen. Sommige kennen we goed, vooral als ze actief zijn in de buurt of als we er over de vloer komen vanwege werkzaamheden, maar van het overgrote deel van de bewoners weten we relatief weinig. Het bewonersonderzoek brengt daar verandering in en biedt een schat aan informatie. Over hun leeftijd, inkomen en achtergronden, over de tevredenheid met hun woning, hun buurt en onze dienstverlening en over hun wensen om te verhuizen en hun mening over verduurzaming.

Ongelijke verdeling bewoners over de stad

We hebben relatief veel oudere huurders, maar ook een snel toenemend aantal jongeren. Met name binnen de ring bestaat een concentratie van hoogopgeleide, alleenstaande huurders. Buiten de ring wonen juist vaker praktisch geschoolde mensen met kinderen.

Meeste woningen goed beoordeeld, zorgen over naoorlogse woongebouwen

De meeste woningen worden goed beoordeeld. Dat geldt echter niet voor een deel van onze jaren 50 woningen. Met name gezinnen die krap behuisd zijn, geven een lage beoordeling. Bovendien zijn bewoners hier vaak minder tevreden over hun buurt. Deze gebieden, zoals Overtoomseveld en De Kleine Wereld, verdienen de komende jaren dan ook veel aandacht van zowel Lieven de Key, de gemeente en andere partners in de buurt.

Bewonersonderzoek tweejaarlijks herhaald

Informatie over onze bewoners en hun ervaringen is ontzettend belangrijk. Daarom wordt het bewonersonderzoek HIRA iedere twee jaar herhaald om de ervaringen van bewoners en de bewonerspopulatie te volgen. Dat geeft ons een beeld of we de juiste keuzes maken in ons beleid, in renovatie- en nieuwbouwprojecten, voor onze dienstverlening en of we goed inspelen op de behoeften van onze bewoners.

Meer lezen over onze bewoners en wat zij vinden?

Lees dit in het bewonersonderzoek van Lieven de Key.

Deel dit artikel: